Slávnostné prestieranie stolov - slávnostné stolovanie

Slávnostné stolovanie nemožno začať bez prestretia stolov sviatočným obrusom. Nesmú chýbať taniere, príbory, poháre, estetické ladené dekoračné prvky. Po týchto úkonoch na určitú dohodnutú hodinu prichádzajú hostia, ktorých treba slávnostne privítať a usadiť. 

Usadiť hostí by mala hostiteľka či hostiteľ. Najjednoduchší spôsob usadania je uviesť ich ku stolu a ponúknuť im stoličku. Druhou možnosťou sú vopred pripravené menovky.

Čelné miesto pri stole majú hostitelia. Čestné miesto po pravej ruke hostiteľky má hostiteľ.

Rovnaké pravidlá  platia pri rôznych spoločenských slávnostiach či podujatiach,

  • starší majú prednosť pred mladšími,
  • ženy pred mužmi,
  • významnejší hostia pred menej významnými.

Počas trvania rodinnej hostiny hostí obsluhujeme sprava. Platí to aj pre podávanie jedál aj nápojov, rámovania – odoberanie špinavých tanierov, pohárov zo stola. Výnimkou je podávanie polievky a šalátov v misách. V  tom prípade ich ponúkame hosťovi z ľavej strany, aby si pravou rukou hosť mohol nabrať.

Minerálky a víno sa dávajú na stôl vo fľašiach.

Keď budete podávať sudové víno, môžte ho podávať v sklenených džbánoch alebo karafách.